UAB „Baltic Medics“, įgyvendindama įmonės veiklos plėtros planus, susiduria su neefektyvaus veiklos procesų organizavimo problema. Neefektyvus veiklos procesų organizavimas sąlygoja mažą darbo našumą, perteklinio darbo susidarymą kasdieninėje veikloje, dėl ko įmonės ištekliai išnaudojami neoptimaliai. Visa tai neigiamai įtakoja paslaugų kokybę bei mažina konkurencingumą. Kokybės vadybos sistemų neturėjimas tampa kliūtimi dalyvaujant konkursuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Ne tik užsienio, bet ir vietos rinkoje potencialūs užsakovai vis dažniau reikalauja ISO sertifikatų, tuo tarpu UAB „Baltic Medics“ šiuo metu tokios akreditacijos neturi.

Įgyvendinant projekte numatytus uždavinius įmonėje planuojama įdiegti vadybos sistemas, pripažintas tarptautiniu mastu – LST EN 15224:2012 „Sveikatos priežiūros paslaugos. Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai pagal EN ISO 9001:2008“ ir LST EN ISO 15189:2012 „Medicininės laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai“.

Projektą „UAB „Baltic Medics“ darbo našumo didinimas, diegiant inovatyvias vadybos sistemos“, pagal priemonę „Procesas LT“ įgyvendina UAB „Baltic Medics“. Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų skirta 19 tūkst. Eur.